Hyppää sisältöön

Henkilöstöpalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: henkilöstöhallinnon ohjaus ja suunnittelu, virka- ja työehtoasioiden hallinnointi, vakanssitietojen ylläpito ja hallinnointi, palvelussuhteen elinkaaritietojen hallinta, palkan, palkkioiden ja palkanlisien laskennan ja maksamisen hoitaminen, matkojen hallinta, koulutustietojen ylläpito ja hallinta, työsuojelun ja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen, palkitsemistietojen hallinta, työajan seuranta, työterveyshuollon järjestäminen ja työnantajavelvoitteiden hoitaminen, yhteistoiminnan hoitaminen, henkilöstöraportointi.

Keskeiset tietoaineistot: suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät tietoaineistot, henkilöstöpolitiikka, ohjeet, raportit, suunnitelmat, paikallisneuvotteluiden asiakirjat, sopimukset, yhteistoiminnan tietoaineistot, rekrytoinnin tietoaineistot, palvelussuhdetiedot, vakanssirekisteri, työvuoroasiakirjat, palkanlaskenta- ja maksamistiedot, matkasuunnitelmat ja -laskut,  työnantajavelvoitteita koskevat tiedot, tilastot, koulutustiedot, henkilöstön palkitsemistiedot, työsuojelun ja työhyvinvoinnin tietoaineistot, työterveyshuollon järjestämiseen liittyvät tietoaineistot.

Keskeiset tietojärjestelmät: Personec F, Personec ESS, KuntaRekry, Titania, Aditro Expense, Esmikko, Sirius, Targetor, Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, henkilötunnus, työyksikkö, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Työpaikkahakuilmoitukset ovat nähtävillä www.kuntarekry.fi