Hyppää sisältöön

Talouspalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: talouden ja rahoituksen suunnittelu, ohjaaminen, ennustaminen, budjetointi, seuranta ja raportointi, kirjanpidon, osto- ja myyntilaskutuksen ja maksuliikenteen hoitaminen, perintään siirtäminen, palkkakirjanpidon hoitaminen, käyttöomaisuuden hallinta, rahoitus- ja sijoitustoiminnan hoitaminen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, taloustietojen raportointi ja tilastointi, taloushallintoon liittyvä asiankäsittely.

Keskeiset tietoaineistot: reskontra- ja kirjanpitoaineisto, osto- ja myyntilaskuaineistot, toimittajarekisteri, asiakasrekisteri, maksusuoritukset, perintäaineistot, tiliotteet, viitesuoritukset,  taloussuunnittelun, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan ja omaisuuden hallinnan tietoaineistot, konsernitilinpäätösaineistot,  tilintarkastuskertomukset,  talousarviot ja -suunnitelmat, talousarviomuutokset, käyttösuunnitelmat, maksuvalmiussuunnitelmat, tasekirja, arviointikertomus, käyttöomaisuuden seuranta-aineistot, irtaimistoluettelot, taloushallinnon perustiedot, raportit ja tilastointiaineistot, anto- ja ottolainausaineistot, osakekirjat ja arvopaperit.

Keskeiset tietojärjestelmät: IntimePlus, Laskuhotelli, WorkFlow, OpusCapita, Computer Program Unit, Datwin, Apollo, Vision, Forecast, Konserni, Targetor, Assets-käyttöomaisuus, Nomentia, Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, toimittaja, yrityksen nimi, tositenumero, laskun numero, tiliöintitieto (kustannuspaikka, tili), summa, päivämäärä, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.