Hyppää sisältöön

Kohdeavustukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
4.6.2021

1. Rekisterin nimi

Kohdeavustukset

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Sivistystoimenjohtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kulttuurijohtaja
Asemantie 5, 57100 Savonlinna
p. 044 417 4400

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kohdeavustusten hallinnointi (hakemukset, päätökset ja avustusten maksaminen).

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on julkisen vallan käyttäminen (julkishallinnon ja rekisteröidyn vapaaehtoisen tehtävän toteuttaminen).

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

6. Rekisterin tietosisältö

Taiteilijoiden apurahahakemus:
– hakijan perus- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero),
– koulutus, arvo tai ammatti, verotuskunta sekä pankkitilin numero
– kolmen vuoden aikana saadut apurahat ja palkinnot, ansiot ja toiminta taiteenalalla

Muut apurahahakemukset:
– hakijan perus- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero) sekä pankkitilin numero

7. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään apurahalomakkeella.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin sivistystoimen työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet kohdeapurahan hakijoiden henkilötietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Ei sähköistä tietosisältöä.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.