Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Tietovarannon käyttötarkoitus: varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen ja ohjaus, tuottaminen ja toteuttaminen, varhaiskasvatushakemusten, varhaiskasvatussuunnitelmien, tukitoimien, asiakasmaksujen, lasten läsnäolotietojen sekä perhepäivähoitajien työaikakirjausten hallinnointi, varhaiskasvatukseen liittyvä asiankäsittely.

Keskeiset tietoaineistot: kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien tiedot, varhaiskasvatushakemukset, kerho- ja palvelusetelihakemukset, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimet ja niiden suunnittelu, varhaiskasvatukseen ottamista koskeva päätös, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, läsnäolopäiväkirjat, tuloselvitykset, valvontaraportit, asiantuntijalausunnot, päätökset.

Keskeiset tietojärjestelmät: Effica Varhaiskasvatus, Muksunetti, Läsnä-sovellus, Edlevo, Wintime, Varda-järjestelmä (kansallinen), Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, henkilötunnus, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Tietovarannon tietosisältö on osittain salassa pidettävää.

Oma Opintopolku-palvelussa voit tarkastella kansalliseen Varda-tietovarantoon talletettuja tietoja (vaatii tunnistautumisen):
– huollettavasi varhaiskasvatustietoja
– omia varhaiskasvatuksen asiakasmaksutietojasi
– omia varhaiskasvatuksen työntekijätietojasi

Lisätietoa kaupungin varhaiskasvatuspalveluista.