Hyppää sisältöön

Matkailu- ja tapahtumakumppanuudet

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
20.12.2023

1. Rekisterin nimi

Matkailu- ja tapahtumakumppanuudet

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Elinkeinojohtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 050 470 9394

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Matkailu- ja tapahtumakumppanuuksien hallinnointi (hakemusten käsittely, päätöksien tekeminen.)

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on julkisen vallan käyttäminen (julkishallinnon ja rekisteröidyn vapaaehtoisen tehtävän toteuttaminen).

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

6. Rekisterin tietosisältö

Hakija: nimi, Y-tunnus, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivu, muu somesivusto.

Hakijan yhteyshenkilö: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään hakemuslomakkeella.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin elinkeinopalveluiden työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet hakijoiden henkilötietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kumppanuussuhteiden sopimus, ylläpito ja raportointi.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Henkilötietoja ylläpidetään asiahallintajärjestelmä Dynastyssä ja kaupungin omassa palvelinympäristössä. Tiedot on suojattu Savonlinnan kaupungin tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Rekisterin käyttö on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtäviensä perusteella. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojensäilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.