Hyppää sisältöön

Liikenteenlaskenta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
9.1.2024

1. Rekisterin nimi

Liikenteenlaskenta

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen toimiala
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4600

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoituksena on Savonlinnan kaupungin alueen liikennemäärien laskenta liikenteenhallinnan, -suunnittelun ja tutkimuk-sen tarpeisiin.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kuvausalueen videokuvaa autoista, pyöräilijöistä ja jalankulkijoista. Tallenteesta henkilöt ja ajoneuvon rekisteritunnus voivat olla tunnistettavissa.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan Savonlinnan kaupungin laskenta-alueelle sijoitetuista liikenteenseurantakameroista.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät liikenteenlaskennan toimittajat, joiden kanssa Savonlinnan kaupunki on tehnyt toimeksiantosopimuksen liikenteenlaskennasta, ja jotka siten käsittelevät henkilötietoja Savonlinnan kaupungin lukuun. Henkilötietoja saattaa käsitellä myös liikenteenlaskennan toimittajan käyttämät alikäsittelijät.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut EU / ETA alueelle ja liikenteenlaskennan toteutuksessa käytettävien ohjelmistojen palvelimet sijaitsevat EU / ETA-alueella. Tietoihin on kuitenkin pääsy EU/ETA alueen ulkopuolelta, sillä liikenteenlaskennan toimittaja käyttää henkilötietojen käsittelyssä yhdysvaltalaisomistuksessa olevien yritysten ratkaisuja.

Tietojen siirtoperusteena käytetään Euroopan komission päätöstä kyseisen maan riittävästä tietosuojan tasosta.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Anonymisoimattomia tallenteita säilytetään projektin voimassaolon ajan, jonka jälkeen tallenteet poistetaan. Muu projektimateriaali säilytetään KSE:n mukaan.

KSE 2013 (10 vuotta) Sopimuksen päättyessä Rekisterinpitäjä voi pyytää Käsittelijää palauttamaan Rekisterinpitäjän henkilötiedot (pois lukien mahdolliset varmuuskopiot) Sopimuksen päättymistä seuraavan kolmenkymmenen (30) päivän ajanjakson kuluessa (”Tietojen Palautusjakso”).

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoja ylläpidetään liikenteenlaskennan toimittajan hallinnoimilla välineillä ja palvelimilla. Tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja Savonlinnan kaupungin erityisehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Rekisterin käyttö on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtäviensä perusteella. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Henkilötietojen käsittelijä hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojensäilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Ei manuaalista aineistoa.