Hyppää sisältöön

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto

Eläinlääkintäpalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: eläinlääkintäpalveluiden hoito

Keskeiset tietoaineistot: eläinlääkintähuollon tietoaineistot, eläinten terveystiedot

Keskeiset tietojärjestelmät: eläinlääkärien toiminnanohjaus-/potilastietojärjestelmä Provet

Hakutekijät, joilla tietoa voidaan hakea järjestelmästä: nimi

Lisätietoa eläinlääkintäpalveluista.

Terveysvalvonta

Tietovarannon käyttötarkoitus: terveysvalvonnan palveluiden hoito

Keskeiset tietoaineistot: tupakka- ja nikotiiniasioiden, elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun ja eläinsuojelun tietoaineistot (mm. hakemukset, ilmoitukset, päätökset, tarkastuskertomukset)

Keskeiset tietojärjestelmät: VATI valtakunnallinen valvontajärjestelmä, Dynasty asianhallintajärjestelmä

Hakutekijät, joilla tietoa voidaan hakea järjestelmästä: nimi, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana, valvontakohteen nimi, hakija

Lisätietoa terveysvalvonnasta.