Hyppää sisältöön

Maaseutupalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: maataloustukien ja sitoumusten maksatus ja hallinnointi, tilatukioikeuksien siirtojen hallinnointi, eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin hallinnointi, maaseudun kehittämisraha-avustusten hallinnointi, valvonta- ja arviointitoimitusten hallinnointi, annettujen lausuntojen hallinnointi.

Keskeiset tietoaineistot: tukihakemus ja -päätöstiedot, sitoumukset, maksatusaineistot, tukien valvontaan liittyvät valvontatiedot, tilatukisiirtohakemus- ja päätöstiedot, eläintenpitäjä- ja pitopaikkahakemukset, vahinkoarviointipäätökset, katselmuspöytäkirjat, kehittämisrahahakemukset ja -päätökset sekä lausuntopyynnöt ja lausunnot.

Keskeiset tietojärjestelmät: Dynasty-asianhallintajärjestelmä sekä Ruokaviraston järjestelmät; IACS-sovellus, uusi tukisovellus, tilatukioikeusrekisteri, eläintenpito- ja pitopaikkarekisteri, Vipu- viljelijöiden verkkoasiointipalvelu.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi,

Maataloushallinnon tehtäviä hoidetaan alueellisesti Itä-Savon maaseututoimessa.

Maaseutupalveluissa on käytössä Ruokaviraston sähköinen asiointipalvelu.
Vipu, viljelijän verkkoasiointipalvelu
Henkilötiedon käsittely Ruokavirastossa