Hyppää sisältöön

Perusopetus

Tietovarannon käyttötarkoitus: esi- ja perusopetuksen järjestäminen ja toteuttaminen, toiminnan suunnittelu ja suunnitelmien hallinnointi, esi- ja perusopetuksen oppilastietojen, opintosuoritusten, tukitoimien, opetussuunnitelmien, työaikojen, vuosisuunnitelmien ja työjärjestysten hallinnointi, koulukuljetusten järjestäminen ja hallinnointi, iltapäivätoiminnan järjestäminen sekä oppilashallinnon tilastotietojen tuottaminen. Opetustoimea toteuttavan henkilöstön tietojen hallinnointi, opetustoimeen liittyvä asiankäsittely.

Keskeiset tietoaineistot: seudulliset ja koulukohtaiset opetus- ja vuosisuunnitelmat, muut suunnitelmat, ohjeet ja määräykset, esiopetuspaikan hakemukset ja -päätökset, oppilaaksi ilmoittautumis- ja tiedotusaineistot, koulunkäyntihistoriatiedot, oppilaskortit, arvioinnit ja todistukset, oppilaan tukeen liittyvät tiedot, oppimissuunnitelmat, pedagogiset arviot ja selvitykset, HOJKS, oppilaskohtaiset opetussuunnitelmat ja muistiot. Oppilaspäätökset ja muut oppilaskohtaiset tietoaineistot. Iltapäivätoiminnan tietoaineistot, koulukuljetuksen järjestämistä koskevat tietoaineistot.  

Keskeiset tietojärjestelmät: MultiPrimus, Kurre, Wilma, Effica, Läsnä, Tietoeducation, ReittiGis, G Suite for Education, Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, henkilötunnus, oppilaitos, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Osa tietovarannon tiedoista on salassa pidettävää.

Oma Opintopolku-palvelussa voit:
– tarkastella hakemuksiasi ja muokata niitä hakuaikana
– nähdä opiskelijavalinnan tulokset
– ottaa opiskelupaikan vastaan.

Tarkastella omia opintotietojasi
– peruskoulusta, lukiosta ja ammatillisista oppilaitoksista vuodesta 2018 alkaen
– ylioppilastutkinnot vuodesta 1990 alkaen
– korkeakoulusta vuodesta 1995 alkaen (tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia).

Lisätietoa kaupungin perusopetuksesta.