Hyppää sisältöön

Venepaikkarekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
7.7.2021

1. Rekisterin nimi

Venepaikkarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Työpäällikkö
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p.  044 417 4622

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Palvelupiste
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p.  044 417 4053

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kaupungin venepaikkojen varausjärjestelmän ylläpitäminen ja laskutustietojen kerääminen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Venepaikan sijainti ja numero
  • Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisterin tietoihin (palvelupiste ja laskuttajat).

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan vain asiakkaalle itselleen ja asiakkaan suostumuksella ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään venepaikkasopimuksen ajan ja laskutustiedot siihen asti kun maksut suoritettu.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Varaustiedot Excel-tiedostossa ja laskutustiedot laskutusohjelmassa, joihin kumpaankin käyttöoikeudet rajattu työtehtävien mukaan.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.