Hyppää sisältöön

Venepaikkarekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
12.1.2024

1. Rekisterin nimi

Venepaikkarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Työpäällikkö
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p.  044 417 4622

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Palvelupiste
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p.  044 417 4053

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoituksena on kaupungin venepaikkojen hallinta ja luovutus. Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, siihen liittyvään viestintään ja laskutukseen.

Tietoja ei käytetä markkinointiin tai suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen (vuokrasopimus).

6. Rekisterin tietosisältö

Venepaikkojen vuokraajien etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus/Y-tunnus
Venepaikan sijainti ja numero
Veneen tiedot
Verkkosivuston käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet, IP-osoitteet

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisterin tietoihin.

Henkilötietoja käsittelevät myös sähköisen varausjärjestelmän palveluntuottaja ja sen käyttämät alihankkijat. Savonlinnan kaupunki on tehnyt palveluntuottajan kanssa palvelusopimuksen, jonka perusteella palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Savonlinnan kaupungin lukuun.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään venepaikkasopimuksen ajan ja laskutustiedot siihen asti kun maksut suoritettu.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Varaustiedot sähköisessä varausjärjestelmässä ja laskutustiedot laskutusohjelmassa, joihin kumpaankin käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaan. Tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet käsittelemään tietoja Savonlinnan kaupungin erityisehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Rekisterin käyttö on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtäviensä perusteella. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.