Hyppää sisältöön

Luovien alojen henkilörekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
30.8.2021

1. Rekisterin nimi

Luovien alojen henkilörekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Sivistystoimenjohtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kulttuurijohtaja
Asemantie 5, 57100 Savonlinna
p. 044 417 4400

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen rekisteröimisen tarkoitus on yhteydenpito luovien alojen toimijoiden kesken toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä koskevissa asioissa sekä tietojen jakaminen palveluita tarvitseville.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen sekä rekisteröidyn suostumus.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn/toiminimen/yrityksen/yhdistyksen perus- ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero sekä luovan alan osaaminen ja mahdollinen verkkosivuosoite).

7. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään erillisellä kyselyllä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Luovutukset rekisteröidyn suostumuksella muille luovan alan toimijoille ja pyydettäessä luovan alan palveluita tarvitseville.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kyseisen rekisterin ylläpidon tarpeen mukaan, mutta rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja pyytää henkilötietojen poistamista koska vaan ottamalla yhteytä rekisterin vastuuhenkilöön (kohta 3).

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään Microsoftin Office -työkaluilla kaupungin omassa palvelinympäristössä. Käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Ei manuaalista aineistoa.