Hyppää sisältöön

Vesihuolto

Tietovarannon käyttötarkoitus: vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen, kehittäminen ja toteuttaminen, vesijohtoverkoston suunnittelun, rakentamisen ja huollon hallinnointi ja ylläpito, Savonlinnan Veden liittymis- ja käyttösopimusten ja laskutusten hallinta, talousveden tuotannon ja jätevesien puhdistuksen hallinta ja valvonta.

Keskeiset tietoaineistot: kehittämissuunnitelmat, asiakas-, kulutus- ja laskutustiedot, liittymis- ja käyttösopimukset, vesi-, jätevesi- ja sadevesijohtojen sijainti- ja ominaisuustiedot, kytkennät, liittymätiedot, ennakkolausunnot (rakennuslupa), työtilaukset, vikailmoitukset, omistajan vaihtotiedot, työmaapäiväkirjat, projektipankkiaineistot, valokuvat, kunnossapitotiedot, verkostokartat, häiriötiedot, lietteen siirtoasiakirjat.

Keskeiset tietojärjestelmät: Vesikanta Plus –asiakastietojärjestelmä, Laskuhotelli, TerraPipe, KeyAqua, Stella Web, Ahjo, Buildie, Misonet.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, osoite, kulutuspisteen numero, asiakasnumero, laskun numero.

Lisätietoa kaupungin vesihuoltopalveluista.