Hyppää sisältöön

Kaavoituspalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: asema- ja yleiskaavasuunnittelu, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavojenylläpito ja hallinnointi, poikkeamislupien, suunnittelutarveratkaisujen ja maisematyölupien hallinnointi, kaavoitukseen liittyvä asiankäsittely.

Keskeiset tietoaineistot: poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja maisematyölupahakemukset ja päätökset, lausunnot ja kuulemiset, kaavoituskatsaus, kaavoitussopimukset, asiantuntijaselvitykset, yleis-asema- ja ranta-asemakaavakartat ja -selostukset, muistutukset, mielipiteet, selvitykset, lausuntopyynnöt ja lausunnot, ajantasakaavakartat.

Keskeiset tietojärjestelmät: Lupapiste.fi, Dynasty-asianhallintajärjestelmä, StellaMap Kaava, QGIS, WebGis.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, kiinteistötunnus, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Lisätietoa kaupungin kaavoituspalveluista.