Hyppää sisältöön

Vesihuolto

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
8.7.2022

1. Rekisterin nimi

Vesihuollon järjestäminen

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Vesihuoltosihteeri
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4801

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Savonlinnan Veden liittymissopimusten ja laskutusten hallinta.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on sopimusperusteinen ja lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001)
Lakivesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja laskutustiedot: nimi, henkilötunnus / y-tunnus, kiinteistön osoite ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramaksutiedot, verkkolaskutiedot

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset tietojärjestelmätoimittajien ja Kopiopalvelun edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Kopiopalveluun ja pankkiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään Vesikanta Plus –asiakastietojärjestelmässä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.