Hyppää sisältöön

Paikkatietopalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: kartta- ja paikkatietoaineistojen hallinta ja ylläpito, osoitejärjestelmän ylläpito, kiinteistörekisteritietojen ylläpito ja jakelu, kiinteistönmuodostusprosessin hallinta, karttojen julkaisulupien hallinnointi, maastomittausten hallinta ja ylläpito.

Keskeiset tietoaineistot: kartta-aineistot; kiinteistörekisterikartta,kantakartta,virastokartta, maanomistuskartta, opas- ja osoitekartat, rakennusten tunnus-, sijainti- ja osoitetiedot, kiinteistönmuodostusprosessin tietoaineistot; hakemukset, päätökset, kuulutukset, toimituspöytäkirjat, tonttijaot, karttatilaukset, toimenpidetilaukset, maastomittausten aineistot.

Keskeiset tietojärjestelmät: Facta, StellaMap, Stella Web, WebPublisher, WebGIS, QGIS, Lupapiste.fi, KTJ-kiinteistötietojärjestelmä, Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: kiinteistötunnus, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireillepanija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Kaupungin kotisivuilta on saatavilla 3D-kaupunkimalli ja karttapalvelu.
Kiinteistötietojärjestelmän tietojen saatavuudesta kerrotaan Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.