Hyppää sisältöön

Hallinto

Tietovarannon käyttötarkoitus: hallinnollinen asianhallinta ja päätöksenteko, sopimusten hallinta, aloitteiden hallinta, seuranta ja raportointi, luottamushenkilötyöskentelyn hallinta, organisaation toiminnan järjestäminen, seuranta ja tukeminen, sääntely ja ohjeistus. Asioiden ja asiakirjojen rekisteröinti, käsittelyn hallinta, seuranta ja raportointi, tietopalvelun toteuttaminen, sidonnaisuustietojen ylläpito ja seuranta, toiminnan ja talouden toteutumisen arviointi ja valvonta, kehittäminen. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen hoitaminen. Tietosuojan toteuttaminen, valvonta ja raportointi, tiedottamisen ja viestinnän hoitaminen.

Keskeiset tietoaineistot: asianhallinnan rekisteritiedot, päätöksenteon, luottamushenkilötyöskentelyn ja toiminnan tukipalveluiden tietoaineistot; luottamuselin- ja luottamushenkilörekisterit, aloitteet, sopimukset, raportit, suunnitelmat ja kertomukset, strategiat, sidonnaisuusrekisteri. Säännöt ja ohjeet, tietosuojaselosteet, tiedotteet, verkkosivuaineistot.

Keskeisimmät asiakirjat ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä toimielinten pöytäkirjat, päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät saapuneet ja laaditut asiakirjat sekä viranhaltijapäätökset.

Keskeiset tietojärjestelmät: Dynasty-asianhallintajärjestelmä (kattaa kaikki toimialat), Cloudia, Targetor, Sidonnaisuusrekisteri.fi, ePressi, WordPress-julkaisujärjestelmä, SharePoint.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, päätöspvm, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Julkiset kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä toimielinten pöytäkirjat ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta 2 vuoden ajalta ja viranhaltijapäätökset muutoksenhaun vaatiman ajan. Päätöksiin liittyviä henkilötietoja julkaistaan kotisivuilla harkitusti ja julkaisuaika on rajattu. Julkisuuslain mukaan julkiset tiedot on pyydettäessä saatavissa.

Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kaupungin kotisivuilla.