Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelupalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: ympäristönsuojelun suunnittelu, kehittäminen ja ohjaus, lupa- ja ilmoitusasioiden hallinnointi, rekisteritietojen ylläpito ja hallinnointi, haittailmoitusten hallinnointi, valvontaohjelman hallinnointi ja toteuttaminen, hallintopakkomenettelyn hallinnointi, poikkeamismenettelyjen hallinnointi, vesi-, vesihuolto-, jätehuolto-, maastoliikenne-, luonnonsuojelu- ja ulkoilulain mukaisten asioiden hoitaminen ja hallinnointi.

Keskeiset tietoaineistot: kestävän kehityksen ohjelmat valvontaohjelmat, suunnitelmat, hakemukset ja -päätökset, ilmoitukset ja -päätökset, kuulutukset, lausuntopyynnöt ja lausunnot, vastinepyynnöt ja vastineet, rekisteröintiasiakirjat, kehotukset, ympäristöhaittojen valitus- ja ilmoitusasiat, tarkastuspöytäkirjat, raportit.

Keskeiset tietojärjestelmät: Facta Ympäristö, YLVA (valtakunnallinen), NOTTO (valtakunnallinen), Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Lisätietoa kaupungin ympäristönsuojelupalveluista.