Hyppää sisältöön

Yksityistieavustukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
9.1.2023

1. Rekisterin nimi

Ykstyistieavustusten hallinta

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Toimistosihteeri
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p.  044 417 5077

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 050 401 7788

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yksityistieavustusten hakemusten ja myöntämisen käsittely.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Yksityistielaki (560/2018)

6. Rekisterin tietosisältö

Yksityistievustushakemusten tietosisältö (tien, tiehoitokunnan ja sen yhteyshenkilöiden yhteystiedot) sekä avustusten myöntämistä koskevat tiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Yksityistieavustushakemukset

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteriaineistoon.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ei säännöllistä luovutusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Palvelun toteutuksessa henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja siirto on varmistettu erillisillä teknisillä suojatoimilla.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Yksityistiehakemusten tiekuntien tietoja käsitellään tiekuntarekisterissä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojen käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Hakemukset säilytetään paperisena lukitussa tilassa.