Hyppää sisältöön

Yksityistieavustukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
7.7.2021

1. Rekisterin nimi

Ykstyistieavustusten hallinta

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Tekninen johtaja
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Toimistosihteeri
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p.  044 417 5077

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Yksityistieavustusten hakemusten ja myöntämisen käsittely.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Yksityistielaki (560/2018)

6. Rekisterin tietosisältö

Yksityistievustushakemusten tietosisältö (tien, tiehoitokunnan ja sen yhteyshenkilöiden yhteystiedot) sekä avustusten myöntämistä koskevat tiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Yksityistieavustushakemukset

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteriaineistoon.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ei säännöllistä luovutusta.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Yksityistiehakemusten tiekuntien tietoja käsitellään toimisto-ohjelmalla.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojen käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Hakemukset säilytetään paperisena lukitussa tilassa.