Hyppää sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Tietovarannon käyttötarkoitus: oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen, toteuttaminen ja tukitoimien hallinnointi, yksilökohtaisen oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestäminen ja asiakassuhteen hoitaminen.

Keskeiset tietoaineistot: tiedot oppilaasta ja huoltajista, pedagogiset asiakirjat; oppimissuunnitelmat, pedagogiset arviot ja selvitykset, tutkimus- ja tukikäyntiyhteenvedot, tutkimuspöytäkirjat, kyselylomakkeet sekä kirjaukset koulupalavereista, puheluista, Wilma-viesteistä, konsultaatioista ja suullisista tukikeskusteluista, muistiot, testit, testitulokset, lausunnot.

Keskeiset tietojärjestelmät: Aura-oppilashuollon asiakasjärjestelmä, MultiPrimus, Wilma, Kurre.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, henkilötunnus.

Tietovarannon tiedot ovat salassa pidettäviä.

Lisätietoa kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollosta.