Hyppää sisältöön

Vapaa-aikapalvelut

Tietovarannon käyttötarkoitus: vapaa-aikapalveluiden suunnittelu ja järjestäminen, liikuntapaikkarakentamisen hallinnointi, vapaa-aikapalveluihin osallistuvien tietojen hallinnointi, liikuntatilojen varaustietojen, käytön ja valvonnan hallinnointi, vapaa-aikapalveluiden avustusten hallinnointi, urheilijoiden ja toimihenkilöiden palkitsemistietojen hallinnointi, nuorisovaltuuston toiminnan järjestäminen, seura- ja yhdistysyhteistyön hoitaminen, etsivän nuorisotyön palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen, nuorten työpajatoiminnan järjestäminen ja hoitaminen.

Keskeiset tietoaineistot: suunnitelmat, sopimukset, päätökset, tiedotteet, palveluihin osallistuvien rekisterit, kävijätilastot, tilojen käyttövuorohakemukset, käyttövuorolistat, avustushakemukset, neuvottelumuistiot, raportit, esitykset palkittavista, nuorisovaltuuston toimintasääntö, aloitteet, pöytäkirjat ja jäsentiedot, kyselyt, asiakkaan palvelusuunnitelmat, työpajatoiminnan tilaukset ja tilastot.

Keskeiset tietojärjestelmät: PARent-asiakastieto- ja tilastointijärjestelmä (etsivä nuorisotyö), PARty-tilastointijärjestelmä (nuorten työpajatoiminta), Webropol, Cloudia, Dynasty-asianhallintajärjestelmä.

Hakutekijät, joilla tietoja voidaan hakea järjestelmästä: nimi, järjestö-/yhdistys, asianumero, asian tai asiakirjan otsikko, vireille panija, päätöksentekijä, asiasisältöön liittyvä hakusana.

Tietoaineisto sisältää salassapidettävää tietoa (nuorisopalveluihin osallistuvien nuorten yksilökohtaiset tiedot).

Lisätietoa kaupungin liikuntapalveluista ja nuorisopalveluista.