Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonnan maa-ainesluvat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
7.7.2021

1. Rekisterin nimi

Rakennusvalvonnan maa-ainesluvat

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Toimistonhoitaja
Rakennusvalvonta, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4693

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rakennusvalvonnan maa-aineslupien hallinta.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietoina tallennetaan asiakkaan/yrityksen nimi ja yhteystiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asianosaisilta itseltään.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen tai sopimuksen mukaiset (järjestelmätoimittajat) käyttöoikeudet rekisteriin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ei säännöllistä luovutusta.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti pysyvästi.

Säilytysajan perusteena on:

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Varaustiedot Excel-tiedostossa ja laskutustiedot laskutusohjelmassa, joihin kumpaankin käyttöoikeudet rajattu työtehtävien mukaan.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa ja lukittavassa arkistossa.