Hyppää sisältöön

Elinkeinopalvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
22.7.2021

1. Rekisterin nimi

Elinkeinopalveluiden markkinointi- ja asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Savonlinnan kaupunki (y-tunnus 0166906-4)
Hallintojohtaja-kaupunginlakimies
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Yrityspalvelusihteeri
Olavinkatu 27
p. 044 571 5837

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Savonlinnan kaupungin tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hallinnointi ja markkinointi. Rekisteritietoa käytetään myös elinkeinopalveluiden palvelunprosessin kehittämiseen ja laadun varmistamiseen.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen (kaupungin elinkeinotoiminnan kehittäminen) velvoitteen noudattaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasyritystiedot: nimi, osoite, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot sekä yrityksen palveluhistoria, mukaan lukien hankkeisiin ja tapahtumiin osallistuminen.
Asiakastiedot: nimi ja yhteystiedot

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakkaalta, yritystietorekisteristä (esim. patentti- ja rekisterihallituksen avoin data) sekä yrityksen verkkosivut ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Savonlinnan kaupungin elinkeinopalveluiden ja hankeyhtiön työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet henkilötietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmätoimittajan edustajat sekä verkkosivustojen ylläpitäjätahot.

9. Henkilötietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan valitsemien palvelujen toteuttamiseksi asiakkaan hyväksynnällä. Muuten henkilötietoja luovutetaan salassapitosäännökset huomioiden yksilöidyn pyynnön perusteella vain rekisteröidyn suostumuksella tai lain säännösten perusteella.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Uutiskirjesovellus MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Tällöin rekisterin sisältämät henkilötiedot siirtyvät myös Euroopan Unionin ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kaupungin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysperuste:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoja ylläpidetään Hakosalo Asiakas – asiakastietojärjestelmässä ja tiedottamisessa MailChimp uutiskirjesovellusta.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojensäilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.