Tietopyyntölomake

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö (621/1999, 13§)

Pyydettävä asiakirjat *
Ajanjaksolta *
Tietojen toimitustapa
Perustelut ja käyttötarkoitus (jos pyynnön kohde sisältää salassa pidettäviä tietoja)
Tietojen suojauksen järjestäminen (jos kyseessä salassa pidettävät tiedot)
Pyynnön esittäjän nimi *
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero *
Katuosoite
Postitoimipaikka
Tietojen pyytäjän asianosaisuusasema
Tietojen pyytäjän asianosaisuusasema: jokin muu, mikä?

Valitsemalla Lähetä viestisi siirtyy Savonlinnan kaupungin kirjaamon sähköpostiosoitteeseen.