Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Henkilötietoja sisältävistä rekisteristä on tehty käyttötarkoitusten perusteella tietosuojaselosteet, joiden tarkoituksena on informoida asiakkaita/rekisteröityjä henkilötiedon käsittelyn tarkoituksesta ja rekisteröidyn oikeuksista.

Kaupungin tietosuojaselosteet toimivat myös selosteena henkilötiedon käsittelytoimista (679/2016/EU, artikla 30).

Tarkempia tietoja asiasta antaa kaupungin tietosuojavastaava.

Keskushallinto

Sivistystoimi

Tekninen toimi